ҚАСКЕЛЕҢ ГУМАНИТАРЛЫ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІНІҢ БІТІРУШІ ТҮЛЕГІНІҢ МОДЕЛІ

Түлек моделі колледждің көзқарасы, миссиясы және стратегиялық тұжырымдамасына, жұмыс берушілердің өтініштеріне сәйкес жасалған. Түлек моделі жеке өзін-өзі жетілдіру құзыреттіліктерін, негізгі құзыреттіліктер мен кәсіби құзыреттіліктерді қамтиды.

Тұлғаның өзін-өзі жетілдіру құзыреттіліктері физикалық, рухани-адамгершілік, зияткерлік өзін-өзі дамыту әдістерін игеруге, қазіргі заманғы адамға қажетті жеке қасиеттерді дамытуға, сауаттылықты, ойлау және өзін-өзі ұстау мәдениетін және азаматтық ұстанымын қалыптастыруға бағытталған.

Жеке өзін-өзі жетілдіру құзыреттіліктері:

 • салауатты өмір салтына қажеттілік;
 • патриоттылық;
 • рухани дамуға, адамгершілік тұрғыдан өзін-өзі жетілдіруге дайын болу;
 • әлеуметтік жауапкершілік;
 • өз бетінше әрекет ету қабілеттілігі;
 • мақсаттылық, нәтижеге жетудегі табандылық;
 • үйрену қабілеттілігі;
 • өзін-өзі дамытуға қабілеттілік;
 • өз жұмысын талдау қабілеттілігі;
 • ақпаратты әр түрлі ақпарат көздерінен іздеу мүмкіндігі;
 • инновациялық әдістерге деген қабілеттілік пен қызығушылық;
 • топта жұмыс істеу қабілеттілігі, қарым-қатынас.

         Негізгі құзыреттіліктер тұлғаның өзін және өз қызметін басқаруға, өзін-өзі ынталандыруға және өзін-өзі ұйымдастыруға бейімділігін анықтауға мүмкіндік береді.

Негізгі құзыреттіліктер:

 • кәсіби қызмет саласында кәсіби лексиканы қолдану;
 • физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру;
 • мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру және рәсімдеу.

         Кәсіби құзыреттіліктер білім, білік және дағдыларға негізделген кәсіби міндеттер жиынтығын, сондай-ақ, кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жеке қасиеттерді шешуге мүмкіндік береді.

         Колледж түлектерінің кәсіби құзыреттілігі - қызмет субъектісінің әлеуетті қызметі; оның нәтижелері үшін жауапкершілікті толық сезіне отырып, өндірістік қызметке дайындық пен құлшыныс. Субъект құзыреттілігінің элементтік құрамы: қызметтің инструментальді негізі (білім, білік, дағды, іс-әрекет тәжірибесі); қызметтің мотивациялық негізі (іс-әрекет мотивтері); қызметтің құндылық-семантикалық негізі (қызмет нәтижелері үшін жауапкершілік); жеке психологиялық негіз (жұмыс қабілеттілігі).