2020-2021 оқу жылының «Жас маман мектебінің» жұмыс жоспары.

 

Мақсаты: қазіргі заманғы колледж жағдайында жас мамандарды сәтті бейімдеуге арналған ұйымдастыру-әдістемелік шарттарды жасау.

Міндеттері:

— ұжымда  жас оқытушыға бейімделуге көмектесу;

— оның кәсіби деңгейін анықтау, педагогикалық тәжірибеде қиындықтарды анықтау — жас оқытушының шығармашылық даралығын қалыптастыру;

— жас оқытушының кәсіби дағдыларын дамытуға жағдай жасау, соның ішінде әртүрлі құралдарды пайдалану, білім беру мен тәрбиелеу нысандары, студенттермен және олардың ата-аналарымен қарым-қатынас психологиясы;

— жас оқытушылардың кәсіби өзін-өзі жетілдіруге және өздері жұмыс істеуге деген қажеттіліктерін дамыту

 

Түйіндеме: «Оқытушылардың білімі мен дағдысы — шығармашылықтың кепілі және білім алушылардың жетістігі»

 

Жұмыс мазмұны

Мерзімі

Жауаптылар

1

№ 1 отырыс: 1. Жас мамандармен жұмыс істеу үшін құжаттаманы дайындау (тапсырыс, сауалнама, жас мамандармен жұмыс жоспары, тәлімгердің жұмыс жоспары).

2. Жас мамандарды колледждің дәстүрлері, ішкі нормативтік-құқықтық актілерімен, колледждің уставымен таныстыру.

3. Оқытушының нормативтік құжаттары.

4. Әдістемелік тақырыпты таңдау.

5. Жас мамандардың педагогикалық тұлғалық орнын қалыптастыру

 

қыркүйек

колледж директорының оқу жұмысы жөніндегі орынбасары Б.Н.Джумагалиева,

Колледж әдіскері С.К.Кокбаева

ПЦК төрайымдары, тәлімгерлер.

Колледж психологі М.Т.Гаитова

2

№ 2 отырыс: 1. Оқу- жоспарлау құжаттамасын жобалау ережелері (оқыту әдістемесінің мазмұнын таңдау, студенттердің қызметін ұйымдастыру түрлері).

2. Заманауи сабақтың әдістемелік талаптары. Сабақтың түрлері мен формалары. Сабақтың ұйымдастырылу нысандарына оқыту әдістерінің сәйкестігі.

 

қазан

 

колледж әдіскері С.К.Кокбаева, 

 

«ЖММ» жетекшісі С.Н.Масимова

3

№ 3 отырыс: 1. Семинар-тренинг «Дидактикалық сабақтың негізі».

2. Шебер-сынып: Инновациялық технологияларды қолдану арқылы қазіргі заманғы сабақтарды ұйымдастыру және өткізу

қараша

колледж әдіскері С.К.Кокбаева

«ЖММ» жетекшісі С.М.Масимова ұлағатты ұстаз

С.М. Бекназарова

4

№ 4 отырыс: 1. Дөңгелек үстел «Оқытушының басқа-ру дағдылары және оларды одан әрі дамыту жолдары».

2. Оқытушылардың жеке қасиеттерін ескере отырып, тәрбие жұмысын жоспарлау.

желтоқсан

колледж әдіскері С.К.Кокбаева

«ЖММ» жетекшісі С.М.Масимова Ұлағатты ұстаз

Р.А. Калкеева

5

№  5  отырыс: 1. Дарынды және үлгерімі төмен оқитын студенттермен жұмыс жүргізуді ұйымдастыру (олимпиадаларға, ғылыми жобаларға қатысу)

2. Жас мамандармен атқарылған жарты жылдық жұмыстың есебі.

қаңтар

колледж әдіскері С.К.Кокбаева

«ЖММ» жетекшісі С.М.Масимова ұлағатты ұстаз

 С.М. Бекназарова

6

№  6 отырыс: 1. Әдістемелік көмек «Оқу үрдісінде қазіргі заманғы білім беру технологияларын қолдану».

2. Студенттердің  ғылыми – шығармашылық  зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі.

3. Ата-аналар мен оқытушының жұмыс мазмұны, формалары және әдістері

ақпан

колледж әдіскері С.К.Кокбаева

«ЖММ» жетекшісі С.М.Масимова

Тәлімгер

Р.А.Калкеева

7

№  7 отырыс: 1. Семинар: «Сабақта қиын жағдай және оның шығу жолы».

2. Әдістемеләк кеңес:  Білім сапасына жетудің жолы.

науырыз

 

колледж әдіскері С.К.Кокбаева

«ЖММ» жетекшісі С.М.Масимова ұлағатты ұстаз

 С.М. Бекназарова

8

№  8 отырыс: 1. Әдістемелік семинар: «Сабақта заманауи педагогикалық технологияларды пайдалану».

2. Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру (зертханалық-практикалық жұмыстарды жүргізу кітаптарымен жұмыс жасау әдістемесі).

3. Студенттердің білімін тексеру, есепке алу және бағалау үшін психологиялық-педагогикалық талаптар. «Студенттерге  емтиханға дайындалуға көмектесу»

сәуір

колледж әдіскері С.К.Кокбаева

«ЖММ» жетекшісі С.М.Масимова ПЦК жетекшілері, тәлімгерлер

9

№  9 отырыс: 1 Семинар-тренинг:  «Сабақтың психологиялық негіздері»

2. Оқыту сапасына, оқыту жетістіктерінің деңгейіне талдау жасау   (мониторинг жасау).

мамыр

колледж әдіскері С.К.Кокбаева

«ЖММ» жетекшісі С.М.Масимова колледж психологы М.Т. Гаитова

10

№  10 отырыс: 1. Дөңгелек үстел: «Жас маман мектебінің жұмысы туралы пікір алмасу».

2. Жас оқытушылардың жұмыс тәжірибесінің таныстырылымы.

3. Кәсіби қиындықтарды анықтау, командадағы оқытушының  жайлылық дәрежесін анықтау.

4. «Жас  мамандар мектебі»  жұмысының  жылдық қорытындысы.

маусым

колледж директорының оқу жұмысы жөніндегі орынбасары Б.Н.Джумагалиева,

колледж әдіскері С.К.Кокбаева

«ЖММ» жетекшісі С.М.Масимова

ПЦК төрайымдары, тәлімгерлер.