2020 – 2021 оқу жылына арналған әдістемелік кеңес отырысының кестесі

 

Күн тәртібінде

Өткізілу түрі

Мерзімі

Жауаптылар

Аяқталу түрлері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І отырыс

1.

1. Колледж әдіскерінің 2019-2020 оқу жылының талдауы.

2. Колледждің жаңа оқу жылына арналған жоспарын талдау.

 

3. Әдістемелік бірлестік жетекшілерін және 2020-2021 оқу жылына арналған жұмыс жоспарларын бекіту.

                                                                 

4. Оқу жұмыс бағдарламаларын, күнтізбелік тақырыптық жоспарларды, курстық жұмыс тақырыптарын, кіріс бақылау,  ПЦК декада кестесін, оқытушылардың сабаққа қатысу дәптерлері, жеке жұмыс, тақырыптық жоспарларды, «Жас мамандар»  жоспарын бекіту. Колледж ережелері және  ережеге енгізілген өзгерістермен оқытушыларды таныстыру.

                                                                 

5. Факультатив сабақтарды бекіту туралы.

                                                            

 6. Жас мамандарға тәлімгерлер бекіту.

        

7. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірлігінің 2020 жылғы 13.08.  № 345 бұйрығы негізге алу мәселелері. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірлігінің 2020 жылғы 06.04. № 130 бұйрығымен колледж оқытушыларын таныстыру.

                                                             

8. 2020-2021 оқу жылындағы білім сапасын жоғарлатуда оқытушылардың рейтингісінің шкаласымен оқытушыларды таныстыру.

 

9. WORLDSKILLS чемпионатына қатысу, тапсырмаларын жұмыс оқу  бағдарламаларына  енгізу.

10. Педагогика, психология пәндерінің цикілдік комиссиясының атын өзгерту туралы.

 

 

 

 

 

 

 

 

Отырыс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.08.

2020 ж.

Колледж әдіскері С.К.Кокбаева

Әдістемелік кеңес төрайымы Б.Н.Джумагалиева

Колледж әдіскері С.К.Кокбаева, ПЦК төрайымдары.

 

Колледж әдіскері С.К.Кокбаева, ПЦК төрайымдары.

 

 

 

Директордың ОЖЖ орынбасары Б.Н.Джумагалиева

                                                    Колледж әдіскері С.К.Кокбаева, ПЦК төрайымдары.

Колледж директоры М.М. Бакиева.

 

 

Колледж әдіскері С.К.Кокбаева

 

 

 

Колледж әдіскері С.К.Кокбаева.

 

 

 

 

 

 

 

 

№1 Әдістемелік кеңестің хаттамасы

 

 

 

 

ІІ отырыс

2.

1. 28.09.2020 ж.  ӘК шешімінің орындалуы.

2. 22 қыркүйек – Қазақстан халықтарының тілдері күніне орай атқарылған іс-шаралар қорытындысы.

 

3. «Әлеуметтік-экономикалық » ПЦК декадасының жоспарын  бекіту.

 

 4. WORLDSKILLS чемпионатына қатысуға дайындық жұмыстары туралы.

 

5. Колледж басшылары және оқытушылардың білімдерін жетілдіру курстарына қатысу есебі.

 

6. Педагог қызметкерлерін аттестатау жұмысындағы өзгерістермен колледж оқытушыларын таныстыру.

7.Оқытушылардың өзара сабаққа қатысу мәселесі.

8. Қысқы аралық аттестаттау материалдарын  бекіту.

 

 

 

Отырыс

 

 

 

30.10.

2020ж.

Жалпы білім беру ПЦК төрайымы С.М.Бекназарова

 

Әдіскер, ПЦК төрайымы  Т.Н.Жакатаева

Әдіскер С.К.Кокбаева

 

 

Әдіскер С.К.Кокбаева

 

 

 

№2 Әдістемелік кеңестің хаттамасы

 

 

 

 

 

ІІІ отырыс

 

 

 

 

 

 

 

3.

1. 30.10.2020 ж.  ӘК шешімінің орындалуы.

2. Әлеуметтік-экономикалық және техникалық  ПЦК онкүндігінің қорытындысы.

3. Педагогика және психология  ПЦК    онкүндігінің жұмыс жоспарымен танысу, талқылау.

4. Баяндама. «Жаңартылған білім мазмұны-заман талабы» Калкеева Р.А.

5. Озат тәжірибе. «С.М.Бекназарованың іс-тәжірибесін тыңдау»

6. Педагогика және психология ПЦК –ның онкүндігі  жұмыс жоспарымен танысу, бекіту.

 

 

 

 

Отырыс

 

 

декабрь

 

 

Директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары

ПЦК төрайымдары

Колледж

әдіскері

 

 

 

 

 

 

№3 Әдістемелік кеңестің хаттамасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV отырыс

4.

1. 25.12.2020 ж.  ӘК шешімінің орындалуы.

2. 2020-2021 оқу жылының  І жарты жылдық нәтижесі, қорытынды есеп.

3. Жалпы білім беру  ПЦК –ның онкүндігі  жұмыс жос-  

парымен танысу, талқылау, бекіту.

4. Мемлекеттік аттестаттауға материалдар әзірлеу.

5. Жазғы емтихан сессиясының материалдарын әзірлеу. ПЦК мәжілісінде емтихан жұмыстарының материалдарын бекіту.

6. Педагогика және психология  ПЦК    онкүндігінің       

            қорытындысы.

 

 

 

 

Отырыс

 

 

 

 

февраль

Директордың оқу жұмысы

жөніндегі орынбасары

 

Колледж әдіскері

ПЦК төрайымдары

 

 

№4 Әдістемелік кеңестің хаттамасы

Аттестаттау өткізуге  арналған материалдар

V отырыс

5.

 

 

 

 

 

 

1.      26.02.20 ж. ӘК шешімінің орындалуы.

2.      Жалпы білім беру  ПЦК –ның онкүндігінің қоры-    

         тындысы. 

3.      «Үздік портфолио»  байқауын    ұйымдастыру.

4.      Оқытушылардың модульдік оқыту бағдарламасы бойынша курстан алған білімдері мен дағдыларын тәжірибеде тиімді қолдану барысы туралы.

 

 

 

Отырыс

 

 

 

 

 

 

апрель

 

 

 

Директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары

ПЦК төрайымдары

Колледж

әдіскері

ПЦК төрайымдары

 

 

 

№5 Әдістемелік кеңестің хаттамасы

 

VI  отырыс

 

6.

1. 29.04.20 ж. ӘК шешімінің орындалуы.

2. ПЦК –ң шығармашылық есебі.

3. «Жас маман мектебі» жұмысының нәтижелері.

4. «Педагогикалық шеберлік мектептерінің» жұмыс нәтижесі                          

5.  Оқытушылардың рейтингтерінің қорытындысы.

6.  Әдістемелік жұмыс есебі және оны жақсартудың жолдары.

7. 2021-2022 оқу жылына арналған ПЦК жұмысының перспективті жоспарларын жоспарлау.

8.  Жаңа 2021-2022 оқу жылына арналған әдістемелік жұмысты жоспарлау.

 

 

 

 

 

 

Отырыс

 

 

 

 

 

 

июнь

 

Директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары

С.К.Кокбаева

Колледж

әдіскері

ПЦК төрайымдары

 

 

 

 

№ 6 Әдістемелік кеңестің хаттамасы

Рейтинг өткізуге арналған материалдар

 

 

Ескерту: 1. Қажет болған жағдайда , оқу жылында пайда болған сұрақтар  немесе ҚР білім беруін қамтамасыз етуін шешумен байланысты     

                 сұрақтар күн тәртібінде келесі әдістемелік  кеңес үшін қосымша бөлімдер енгізіледі.

                2. Сондай-ақ , тез арада шешім қабылдап,  өзекті мәселелерді шешу қажеттілігі туындаған жағдайда, кезектен тыс әдістемелік кеңес   

                  құрылады.

 

Құрастырған колледж әдіскері:                               С.К.Кокбаева